نمیتونم بیام تو وبم چون هنوزم امتحان دارم جاش تابستون اپ میکنم

26253367242525118313.jpg


بچه هامدرسم خیلی سخت گیره منم با گوشیم نمیتونم عکس آپ کنم یا تابستون یا نوروز آپ مکنم ولی نظرم بدین

توجه


توجه


دیگه خیلی کم میام تو

وبم


ولی نظر بدین ممنون


ادامه نوشته

ببببببببببرررررررررررووووووووو ادامه


جزایر هاوایی


آپلود عکس رایگان و دائمی

آپلود عکس رایگان و دائمی


ادامه نوشته

حاظری


ادامه نوشته

خخخخخ

اذیت کردن برنامه ریزی شده (عکس متحرک)